Palokujan kunnostustyöt noin 5.9. – 5.10.2020

Palokujan katuremontti on alkanut ja ensimmäiseksi kuoritaan vanhat kivetykset pois.
Tämän jälkeen vaihdetaan katurakenteiden massat ja uusitaan sähkö-, operaattori-kaapeliputkituksia ja parannetaan sadevesien ohjausta.
Lopuksi uusitaan pintarakenteet.
Työn kesto on noin 4 viikkoa ja työstä saattaa aiheutua haittaa, mikä pyritään minimoimaan.